about

astronomy

technology

flying

solaris

Od grudnia 2010 roku pracuję przy projekcie Solaris realizowanym przez Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN. Projektem kieruje prof. Maciej Konacki. Do zespołu należą także:

  1. Krzysztof Hełminiak

  2. Piotr Sybilski

  3. Milena Ratajczak


Więcej informacji na temat Projektu Solaris można znaleźć na stronie http://www.projektsolaris.pl