Ogłoszenia i aktualności
 • 15.01.2024
  Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Belczyński
  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 stycznia 2024 roku zmarł prof. dr hab. Krzysztof Belczyński, pracownik Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie. więcej ...

 • 15.12.2021
  Tomasz Kamiński wybrany na członka ESO Scientific Technical Committee
  W dniu 08.12.2021 r. Rada European Southern Observatory (ESO Council) wybrała Tomasza Kamińskiego z CAMK, Toruń, na członka ESO Scientific Technical Committee, na kadencje 01.01.2022-31.12.2024. Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy.

 • 19.10.2020
  Zmarł prof. dr hab. Jan Hanasz
  18 października 2020 r. w wieku 86 lat zmarł prof. dr hab. Jan Hanasz, radioastronom, kierownik Pracowni Astrofizyki CAMK PAN w Toruniu w latach 1981-1985 r., odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, członek Kapituły Fundacji Polcul, od roku 2016 - uchwałą Rady Miasta - honorowy obywatel Torunia.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie ze wspomnieniem
 • 29.12.2016
  Prof. dr hab. Jan Hanasz honorowym obywatelem miasta Torunia
  W dniu 29 grudnia 2016 r. podczas uroczystego posiedzenie Rady Miasta Torunia z okazji 783 rocznicy nadania Toruniowi praw miejskich, radni nadali tytuł honorowego obywatela miasta prof. dr hab. Janowi Hanaszowi. Jan Hanasz był wieloletnim pracownikiem i kierownikiem toruńskiej pracowni CAMK PAN. Więcej informacji można znaleźć na stronie Miasta Torunia Wartym podkreślenia jest fakt, że po 1989 roku wśród 11 honorowych obywateli miasta Torunia znajduje się troje astronomów CAMK PAN w Toruniu. Poza Janem Hanaszem są to prof. dr hab. Wilhelmina Iwanowska oraz doc. dr hab. Antoni Stawikowski.
 • 01.06.2016
  Workshop on: "Python and astro-statistics"
  We are pleased to announce the workshop on python and its applications for astronomical research, as well as on some aspects of astro-statistics. The program includes:

  • Introduction to Python for beginners
  • pandas, databases, astropy, rpy2, SciKits, theano for more advanced participants
  • Plotting astronomical data
  • Object Oriented programming
  • Key scientific packages: numpy, scipy, matplotlib, ...
  • pyNEB
  • Data management
  • Python GUIs, coding and interactive debug
  • Multivariate and Phylogenetic Classification of Galaxies
  • Time series
  The final program and more info about the event is available at the workshop page .
 • 11.05.2016
  COLLOQUIUM to mark the retirement of Prof. Jacek Krełowski
  This is a one-day colloquium on different topics related to Interstellar Medium that he worked on during his active scientific career. Ample of time will be available for informal discussions and personal anecdotes. The Colloquium will be held on Friday, June 17 th , 2016 .
  Detailed program is available in PDF file
  More info about the event is available at the Colloquium page .
 • 19.03.2015
  Częściowe zaćmienie Słońca widoczne w Toruniu
  W piątek 20 marca 2015 w godzinach przedpołudniowych będzie miało miejsce częściowe zaćmienie Słońca widoczne z całej Polski. W Toruniu zaćmienie rozpocznie się o godzinie 9:45 a zakończy o godzinie 12:05. Maksymalna faza (70%) zaćmienia nastąpi o godzinie 10:54. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy na wspólne podziwianie kosmicznego fenomenu od godz. 10 na Bulwar Filadelfijski, gdzie astronomowie CAMK PAN zaopatrzeni w specjalne okulary do bezpiecznej obserwacji zaćmienia podzielą się wiedzą na temat fascynującego zjawiska.
  Spędź z nami pierwszy dzień astronomicznej wiosny nad Wisłą!
  UWAGA: Pamiętaj, by na nie patrzeć na Słońce nieosłoniętymi oczami, bo emitowane przez nie promieniowanie UV może uszkodzić wzrok! Do obserwacji należy użyć specjalnej folii lub okularów ze specjalnymi filtrami.
 • 10.03.2015
  Workshop on: "High-Resolution Submillimeter Spectroscopy of the Interstellar Medium and Star Forming Regions — From Herschel to ALMA and Beyond", Zakopane, May 12-16, 2015
  We are pleased to announce a 3-day workshop on the high-resolution submilimeter spectroscopy of the interstellar medium to be held in Zakopane, Poland.
  The Herschel Space Observatory provided extraordinary spectroscopic opportunities in the 55–670 μm wavelength range. Unbiased spectral line surveys have been carried out in a sample of representative sources, providing a complete molecular inventory of star-forming regions. Interstellar hydrides, the basic building blocks of astrochemistry, which have their fundamental rotational transitions in the submillimeter, have been studied in absorption against bright background dust continuum sources. While the Herschel cryogenic mission has ended, the wealth of the data collected, in particular in the context of open time programs, is only now being explored.
  The Zakopane workshop will bring together scientists involved in the Herschel guaranteed and open time programs do discuss the latest spectroscopic results and prospects for continuing these studies with the current ground-based an airborne facilities, specifically NOEMA, ALMA and SOFIA. Although many of the submillimeter frequencies are no longer accessible in the local Universe after the end of the Herschel mission, ALMA opens unparalleled opportunities for carrying out similar studies in high-redshift galaxies.
  More info is available workshop site at: http://herschel2alma.ncac.torun.pl
 • 13.03.2014
  Workshop on: "Virtual Observatory Tools and their applications", Kraków, 16-18 June, 2014
  We are pleased to announce the workshop on virtual observatory tools and their applications for astronomical research. The proposed workshop is aimed to introduce and practice the most important VO software developed to analyse local data of various types (photometry, spectroscopy, etc.) with the support of electronic access to the available astronomical databases, in both graphical interface or batch mode. The practical part of the program is still open and will be finalized after receiving and analyzing requests from the participants. The preliminary program is available on workshop page .

  More info is available on workshop page
 • 05.09.2013
  Jesienne Warsztaty ALMA, Toruń, 22 – 23 października 2013
  Jesienne Warsztaty ALMA odbędą się w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Rabiańska 8, w dniach 22 – 23 października 2013 r. Ich organizatorem jest Centrum Lokalne ALMA w Ondrejovie (Czechy), Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem Warsztatów jest zapoznanie się z projektem radiowym ALMA, podstawami interferometrii radiowej, oraz przeszkolenie w zakresie obsługi oprogramowania, tzw. Observing Tool przeznaczonego do składania wniosków obserwacyjnych na teleskopie ALMA (termin składania wniosków obserwacyjnych na tzw. Cycle 2 upływa na początku grudnia 2013 r.). Językiem wykładowym będzie polski.

  Więcej informacji dostępne jest na stronie Warsztatów
 • 08.07.2013
  TYLENDA(R) COLLOQUIUM
  To mark the retirement of Prof. Romuald Tylenda, Head of N. Copernicus Astronomical Center in Toruń, we organize a one day colloquium on different topics related to late stages of stellar evolution that he worked on during his active scientific career. Ample time will be available for informal discussions and personal anecdotes.

  Contact person: prof. Ryszard Szczerba (szczerba@ncac.torun.pl)

  Detailed program, presentations and pictures from the event are available here
 • 02.11.2012
  Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie astrofizyki pulsarów
  Osoby zainteresowane pracą naukową w zakresie astrofizyki zapraszamy do zapoznania się z ofertą zatrudnienia w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN na stanowisku adiunkta. Proponujemy 2-letni kontrakt (umowa o pracę) w Zakładzie Astrofizyki I CAMK PAN w Toruniu. Oczekujemy, że zatrudniona osoba będzie prowadziła badania naukowe w szeroko rozumianej tematyce astrofizyki pulsarów, obejmującej interpretacje i modelowanie danych obserwacyjnych z całego zakresu widma energetycznego (od emisji radiowej po wysokoenergetyczne promieniowanie gamma).

  Wymagany jest doktorat w zakresie astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych.

  Wymagane dokumenty: CV, opis zainteresowań naukowych i prowadzonych badań naukowych, oraz dwa listy rekomendacyjne.

  Szczegółowych informacji udziela dr hab. Jarosław Dyks, jinx@ncac.torun.pl

  Strona grupy badawczej astrofizyki pulsarów: http://pulsargroup.ncac.torun.pl/
 • 16.04.2012
  Konkurs na stanowisko post-doc
  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) ogłasza konkurs na stanowisko stażysty po doktoracie odpowiadające pozycji „post-doc”. Poszukujemy kandydatów w specjalnościach:
  • fotometria i spektroskopia w zakresie optycznym gwiazd, układów gwiazdowych i obiektów pozagalaktycznych,
  • analiza i interpretacja danych rentgenowskich i gamma pozaziemskich źródeł emisji wysokoenergetycznej,
  z doświadczeniem w zakresie technik instrumentalnych w danej dziedzinie.

  Centrum prowadzi badania obserwacyjne i teoretyczne dotyczące gwiazd, układów gwiazd i materii wokółgwiazdowej (fotometria, spektroskopia, dynamika układów gwiazdowych), poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych, procesów fizycznych wokół obiektów zwartych (gwiazdy neutronowe, czarne dziury), struktury aktywnych jąder galaktyk, kosmologii. Pracownicy Centrum uczestniczą w dużych, międzynarodowych programach obserwacyjnych i teoretycznych, m.in. CTA, Fermi, Herschel, H.E.S.S., INTEGRAL, SALT, Kepler, Virgo, LIGO, Astro-PF. Centrum jest członkiem konsorcjum budującego pierwszego polskiego satelitę naukowego BRITE-PL. Oczekujemy, iż zwycięzcy konkursu podejmą pracę na etacie adiunkta w jednej z grup badawczych w Centrum, zgodnie ze swoimi specjalnościami.

  Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w zakresie astronomii lub fizyki, przy czym preferowane będą osoby ze stopniem uzyskanym nie wcześniej niż w 2009 roku. Dopuszczalne jest składanie dokumentów w chwili, gdy przewód doktorski kandydata nie jest jeszcze zakończony, lecz data obrony rozprawy została już ustalona na dzień nie późniejszy niż 20 grudnia 2012 roku (w takiej sytuacji wymagane jest odpowiednie zaświadczenie promotora). W chwili podpisywania umowy o pracę zwycięzcy konkursu muszą posiadać dyplom doktorski. Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić nie później niż 1 stycznia 2013 roku. Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, w zależności od osiągniętych wyników naukowych oraz możliwości finansowania.

  Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o zainteresowania naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, w szczególności o ew. udziale w większych projektach badawczych, oraz o własnych planach badawczych; w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich łącznie ze spacjami). Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 1 czerwca 2012 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086), lub e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem czerwca 2012 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną od p. Anny Wyrębek (tel. 022 3296117; e-mail: anetka@camk.edu.pl).
 • 03.04.2012
  Wakacyjny program studencki
  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie i Toruniu oferuje możliwość realizacji w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) małych projektów badawczych prowadzonych pod opieką naszych pracowników.

  Propozycja jest adresowana do studentów astronomii i fizyki kończących w czerwcu b.r. III lub IV rok studiów (w wyjątkowych przypadkach - II rok). Czas realizacji projektów wynosi 4-6 tygodni, typowo 4 tygodnie. Osoby zamieszkałe poza miejscem realizacji projektu mogą ubiegać się o bezpłatne zakwaterowanie w hotelu Centrum (Warszawa) lub w akademiku UMK (Toruń).

  Studenci realizujący projekty badawcze w ramach programu wakacyjnego nie otrzymują wynagrodzenia z Centrum Astronomicznego. Praktykanci mogą, w zależności od możliwości opiekuna, otrzymać honorarium z jego grantu.

  Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o skontaktowanie się w pierwszej kolejności z potencjalnym opiekunem. Po uzgodnieniu z opiekunem terminu realizacji projektu należy przesłać zgłoszenie zawierające co najmniej następujące informacje: nazwisko opiekuna; termin realizacji projektu; wyciąg z indeksu; ew. zapotrzebowanie na zakwaterowanie; adres e-mailowy. Mile widziane są dodatkowe informacje dotyczące ew. dotychczasowej aktywności naukowej kandydatów (udział w obserwacjach, konferencjach lub warsztatach, publikacje). Zgłoszenia można nadsyłać listownie na adres sekretariatu CAMK PAN lub w postaci dokumentów w formacie pdf na adres praktyki@camk.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 maj 2012. Procedura kwalifikacyjna zostanie zakończona do 15 czerwca 2012, a o jej wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub listownie.

  Propozycje tematów:

  1. Niejednorodności w rozkładzie galaktyk jako test przyczyny przyspieszającej ekspansji Wszechświata

  Niejednorodności w rozkładzie galaktyk w tzw. przestrzeni przesunięć ku czerwieni (gdzie odległość r jest zastąpiona redshiftem z) stanowią bardzo aktualną tematykę we współczesnej kosmologii. Precyzyjne wyznaczenie amplitudy anizotropii funkcji korelacyjnej galaktyk w tej przestrzeni (ang. “redshift space”) pozwoli na falsyfikację różnych modeli kosmologicznych, które w jakościowo inny sposób wyjaśniają zagadkę przyspieszającej ekspansji Wszechświata. Aby to jednak zrobić, potrzebny jest dokładniejszy – od obecnie używanego – model funkcji korelacyjnej galaktyk w przestrzeni przesunięć ku czerwieni.

  Już od dwudziestu lat trwają intensywne próby ulepszenia klasycznej formuły Hamiltona (1992), wyprowadzonej przy założeniu małych fluktuacji w rozkładzie galaktyk. Jak dotąd, próby te okazywały się mniej lub bardziej niesatysfakcjonujące – obliczenia w przestrzeni przesunięć ku czerwieni są niezwykle skomplikowane. W swoim nowym projekcie zamierzam wyprowadzić ulepszoną formułę opisującą funkcję korelacyjną galaktyk w przestrzeni przesunięć ku czerwieni, poprawnie uwzględniającą łagodną nieliniowość fluktuacji gęstości. W tym celu zamierzam zastosować pewne przybliżenie, które pomoże znacznie uprościć obliczenia. Zadaniem praktykanta byłoby ilościowe sprawdzenie dokładności tego przybliżenia. Wymagana znajomość aparatu matematycznego i metod numerycznych na poziomie trzeciego roku studiów.
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: wrzesień
  Opiekun: dr hab. Michał Chodorowski (michal@camk.edu.pl)

  2. Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych

  Tematem praktyk jest analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych we współpracy LIGO/Virgo. Drugi etap rozbudowy interferometrów Virgo i LIGO zakończy się w 2014/2015 r., a oczekiwana czułość bardzo zwiększy prawdopodobieństwo pierwszej bezpośredniej detekcji fal. Celem projektu jest opracowanie nowych (bądź wykorzystanie istniejących) metod statystycznych i numerycznych do optymalizacji (napisania od nowa) kodów do analizy danych już zebranych, albo przewidywanych w przyszłości (Advanced LIGO/Virgo, Einstein Telescope), w poszukiwaniu różnego rodzaju sygnałów (np. periodycznych fal pochodzących z rotujących, nieosiowosymetrycznych gwiazd neutronowych).
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: do uzgodnienia
  Opiekun: dr Michał Bejger (bejger@camk.edu.pl)

  3. Dżety w mikrokwazarach

  Akrecja w gwiazdowych układach podwójnych zawierających czarne dziury lub gwiazdy neutronowe jest zwykle połączona z wyrzutem materii, tworzącej dwa symetryczne dżety. Dżety emitują większość obserwowanego promieniowania radiowego oraz dają wkład do emisji w zakresach od podczerwonego do gamma. Projekt będzie polegał na modelowaniu dżetów w układach podwójnych i/lub dopasowywaniu modeli do obserwacji w zakresach od radiowego do gamma.
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: do uzgodnienia
  Opiekun: prof. Andrzej Zdziarski (aaz@camk.edu.pl)

  4. Praca z danymi rentgenowskimi

  Proponuję pracę z danymi rengtenowskimi, które zwyczajowo stają się dostępne publicznie po roku pracy satelity rentgenowskiego. Celem praktyk będzie nauka procesu obróbki danych na przykładzie wybranego obiektu. Najpierw pozyskamydane z archiwum działającego satelity Chandra, XMM-Newton lub Suzaku, a potem opracujemy je, używając do tego celu zainstalowanego w CAMKu oprogramowania. XSPEC jest najpopularniejszym, ogólnie dostępnym programem do obróbki danych rentgenowskich.
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: wrzesień
  Opiekun: dr hab. Agata Różańska (agata@camk.edu.pl)

  5. Modelowanie procesow promienistych w obiektach astrofizycznych.

  Praca ma na celu napisanie krótkiego programu komputerowego, który bedzie modelowal wybrany proces promienisty bądź dynamiczny w dysku akrecyjnym. Program będzie tak zaprojektowany, aby był trwałym modułem do obszerniejszych symulacji obiektów astrofizycznych, a zwłaszcza obszarów świecących rentgenowsko.
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: wrzesień
  Opiekun: dr hab. Agata Różańska (agata@camk.edu.pl)

  6. Wnioski obserwacyjne na satelity rentgenowskie.

  Celem praktyki będzie utworzenie danych z modelu emitującego widmo z atmosfery gwiazdy neutronowej bądź dysku akrecyjnego. Takie sztuczne dane posłużą do oceny rozdzielczości energetycznej i czułości instrumentu, którym da się obserwować źródło o założonym widmie modelowym. Dzięki sztucznym danym spróbujemy napisać wniosek obserwacyjny na satelitę rentgenowskiego.
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: wrzesień
  Opiekun: dr hab. Agata Różańska (agata@camk.edu.pl)

  7. Analiza i interpretacja profili radiowych pulsarów

  Projekt „obserwacyjny”: Wizualizacja i wszechstronna analiza duzej ilosci srednich profili pulsarow obserwowanych w Parkes Observatory.

  Projekt teoretyczny: Symulacje numeryczne profili pulsarów.
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Toruń, termin: do uzgodnienia
  Opiekun: dr hab. Jarosław Dyks (jinx@ncac.torun.pl)

  8. Pulsating and eclipsing variables in young open star clusters (jęz. angielski/niemiecki)

  The students are supposed to carry out photometry of CCD frames and search for variable stars within their resulting light curves.
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: do uzgodnienia
  Opiekun: dr Gerald Handler (gerald@camk.edu.pl)

  9. Ewolucja pływowa galaktyk karłowatych Grupy Lokalnej

  Ewolucja pływowa w polu grawitacyjnym Drogi Mlecznej jest jednym z najważniejszych procesów kształtujących własności galaktyk karłowatych w Grupie Lokalnej. Zadaniem praktykanta będzie analiza i interpretacja symulacji N-ciałowej śledzącej taką ewolucje, a w szczególności wyznaczenie m.in. ewolucji czasowej profili gęstości gwiazd i ciemnej materii w galaktyce karłowatej oraz kształtu i kinematyki jej składnika gwiazdowego, a następnie wizualizacja wyników w postaci animacji.
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Warszawa, termin: między 9 lipca a 17 sierpnia.
  Opiekun: dr hab. Ewa Łokas (lokas@camk.edu.pl)

  10. Sterowanie zrobotyzowanymi teleskopami globalnej sieci projektu SOLARIS.

  Dzięki finansowaniu z European Research Council (grant w ramach konkursu "Ideas", 1.5 mln Euro), FNP (grant FOCUS), MNiSW (grant wspomagający) oraz NCN (grant badawczy) na łączną kwotę ponad 10 mln PLN opiekun uruchamia wraz ze swoją grupą sieć zrobotyzowanych teleskopów (4 teleskopy 0.5-m - Australia, Południowa Afryka i Argentyna). Strona projektu: http://www.projectsolaris.eu/. Poszukujemy studentów/studentki, którzy/które wsparli/ły by projekt umiejętnościami programistycznymi wykonując fragmentyoprogramowania do zarządzania zrobotyzowanymi teleskopami oraz dostarczanymi przez nich danymi. Wiedzia astronomiczna nie jest wymagana.
  Miejsce i okres realizacji: CAMK Toruń, preferowany termin: wrzesień
  Opiekun: prof. Maciej Konacki (maciej@ncac.torun.pl)

 • 15.02.2011
  Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (DzU. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), że przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w trybie zapytania o cenę wygrała firma PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa ofertą, która uzyskała najwyższą ilość punktów (100%) zgodnie z kryterium: (najniższa oferowana cena brutto)/(cena brutto badanej oferty) * 100%. W przetargu oferty złożyli następujący dostawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
  • 1. EMTrade Ewa Kierzniewska, ul. Marymoncka 57/59 lok. 11, 01-802 Warszawa (97,5%)
  • 2. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (100,0%)
  • 3. SLASH Sp. Z o.o., ul. Żenczykowskiego 2 C, 00-707 Warszawa (94.6%)
  • 4. AD SOFT – Katarzyna Domańska, ul. Siemiatycka 11m55, 01-312 Warszawa (98.2%)
  Wszystkie oferty spełniały wymogi udziału w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono żadnego dostawcy. Nie odrzucono żadnej z ofert
 • 20.12.2010
  Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (DzU. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), że przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w trybie zapytania o cenę wygrała firma EMTrade Ewa Kierzniewska, ul. Marymoncka 57/59 lok. 11, 01-802 Warszawa ofertą, która uzyskała najwyższą ilość punktów (100%) zgodnie z kryterium: (najniższa oferowana cena brutto)/(cena brutto badanej oferty) * 100%. W przetargu oferty złożyli następujący dostawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
  • 1. EMTrade Ewa Kierzniewska, ul. Marymoncka 57/59 lok. 11, 01-802 Warszawa (100,0%)
  • 2. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (97,6%)
  • 3. Profinet Michał Cieślak, ul. Pereca 13/19 m.1220, 00-849 Warszawa (92.1%)
  Wszystkie oferty spełniały wymogi udziału w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono żadnego dostawcy. Nie odrzucono żadnej z ofert
 • 10.11.2010
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
  dotyczy: zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, numer referencyjny: DAS-251-3/10.
  W związku z brakiem możliwości finansowania w/w zamówienia, wynikającego z opóźnień w rozpoczęciu finansowania projektu przez Europejską Radę ds Badań (European Research Council) oraz upłynięciem terminu związania ofertą, z przykrością informujemy, że postępowanie przetargowe musiało zostać unieważnione. Podstawa prawna unieważnienia – art. 93, ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku.
 • 11.10.2010
  Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (DzU. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z póĹşn. zm.), że przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w trybie zapytania o cenę wygrała firma PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa, ofertą, która uzyskała najwyższą ilość punktów (100%) zgodnie z kryterium: (najniższa oferowana cena brutto)/(cena brutto badanej oferty) * 100%. W przetargu oferty złożyli następujący dostawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
  • 1. EMTrade Ewa Kierzniewska, ul. Marymoncka 57/59 lok. 11, 01-802 Warszawa (96,8%)
  • 2. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (100,0%)
  Wszystkie oferty spełniały wymogi udziału w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono żadnego dostawcy. Nie odrzucono żadnej z ofert
 • 14.05.2010
  Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac konserwatorskich elewacji i drzwi wejściowych w budynku ZA I CAMK PAN w Toruniu.
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (DzU. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące wykonania prac konserwatorskich elewacji i drzwi wejściowych w budynku Zakładu Astrofizyki I CAMK PAN przy ul. Rabiańskiej 8 w Toruniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI Jarosław Czechowski, 87-100 Toruń, ul. Prosowa 21, której przyznano największą liczbę punktów (100,0), zgodnie z jedynym, zastosowanym wg. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryterium ceny.
  W w/w postępowaniu ofertę złożyła również firma „Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe REKONS Grzegorz Osowicki, 87-100 Toruń, ul. Matejki 61/56.
 • 30.04.2010
  Przetarg na wykonanie prac konserwatorskich elewacji i drzwi wejsciowych w budynku CAMK PAN w Toruniu
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji i drzwi wejściowych w budynku Zakładu Astrofizyki I Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN przy ul. Rabiańskiej 8 w Toruniu". Termin składania ofert upływa 11 maja 2010 r. o godz. 11:50. Oferty należy składać w ZA I CAMK PAN, ul. Rabiańska 8, 87-100 Toruń. Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załącznikach poniżej.
  04.05.2010
  poprawiono nazwę zamówienia w załącznikach B i C do SIWZ
 • 23.12.2009
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92, ust 1, pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz 1655, z późn. zm.) że jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące wykonania modernizacji instalacji okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej w budynku Zakładu Astrofizyki I Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN przy ul. Rabiańskiej 8 w Toruniu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firmy „Zakład Usług Elektrycznych ZUEL”, ul. W. Stwosza 14, 87-100 Toruń. Oferta ta uzyskała największą liczbę punktów w rankingu ofert, który ma postać:
  • 1.Zakład Usług Elektrycznych ZUEL, ul. W. Stwosza 14, 87-100 Toruń: 100 pkt.
  • 2.Farem, Sp. z o.o., ul. Legionów 94/10, 81-429 Gdynia: 79 pkt.
 • 09.11.2009
  Przetarg na roboty budowlane
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej w budynku Zakładu Astrofizyki I Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN przy ul. Rabiańskiej 8 w Toruniu. Oferty należy składać w ZA I CAMK PAN Toruń, ul. Rabiańska 8, do dn. 01.12.2009 godz. 11:50. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w załącznikach poniżej.
  Pytania do SIWZ i projektu wraz z odpowiedziami
 • 17.06.2009
  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, że przetarg nieograniczony na częściowy remont dachu, wykonanie izolacji termicznej i robót ciesielskich - etap II oraz remont dachu oficyny budynku Zakładu Astrofizyki CAMK PAN w Toruniu, ul. Rabiańska 8 wygrała oferta firmy "Zakład blacharsko-Dekarski Henryk Wegner", Toruń, ul. Sczanieckiego 20/24, która była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu i której przyznano tym samym największą liczbę punktów (100), zgodnie z jedynym zastosowanym, wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryterium ceny.

  Oferta spełniała wymogi udziału w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono oferty. Nie odrzucono oferty.
 • 20.05.2009
  Przetarg na roboty budowlane
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN oglasza przetarg nieograniczony na częściowy remont dachu, wykonanie izolacji termicznej i robót ciesielskich - etap II oraz remont dachu oficyny budynku Zakładu Astrofizyki CAMK PAN w Toruniu, ul. Rabiańska 8. Oferty należy składać w CAMK Toruń, ul. Rabiańska 8, do 10.06.2009 godz. 12:15. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w załącznikach poniżej.
 • 14.11.2008
  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu
  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, że przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w trybie zapytania o cenę wygrała firma Altercom Piotr Niewiadomski, Warszawa, ul. Czerwonych Maków 1/30 ofertą, która uzyskała najwyższą ilość punktów (100%) zgodnie z kryterium: (najniższa oferowana cena netto)/(cena netto badanej oferty) * 100%. W przetargu oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
  • 1. Altercom Piotr Niewiadomski, Warszawa, ul. Czerwonych Maków 1/30 (100%)
  • 2. Canyon Computers, Warszawa, ul. Wąwozowa 36, paw. 44 (90,19%)
  • 3. Profinet Michał Cieślak, Warszawa, ul. Pereca 13/19 m.1220 (94,34%)
  Wszystkie oferty spełniały wymogi udziału w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej z ofert.
 • 03.07.2008
  Przetarg na roboty budowlane
  CAMK PAN oglasza przetarg nieograniczony na częściowy remont dachu i wykonanie izolacji termicznej - etap I - w budynku Zakładu Astrofizyki CAMK PAN w Toruniu, ul. Rabiańska 8. Oferty należy składać w CAMK Toruń, ul. Rabiańska 8, przed 25.07.2008 godz. 10:00. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w załącznikach poniżej.
Pliki cookies Polityka Prywatności Deklaracja dostępności © Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu